Egzèsis Kominikasyon Oral

Egzèsis sa a se adaptasyon materyèl ki sòti nan manyèl An Kreyòl : 1e Ane Segondè. Se Jockey Berde Fedexy ki ekri liv sa a ki fèt parèt nan Edisyon JEBCA. Gen 2 lòt materyèl ki sòti nan menm liv la e ki sou Platfòm MIT-Ayiti : yon esplikasyon sou pati yon ekspoze ak yon … Continue reading Egzèsis Kominikasyon Oral