N ap li Maurice Sixto : Gwo Moso

Se Ethson Otilien ki ekri leson sa a. Li anseye franse, analiz diskou, semiyotik ak analiz tèks kreyòl nan plizyè inivèsite ann Ayiti. Nou di Fondation Maurice A. Sixto mèsi dèske yo ban nou dwa pibliye odyo lodyans yo pou moun ka telechaje yo. Leson sa a mande elèv yo reflechi sou istwa « Gwo … Continue reading N ap li Maurice Sixto : Gwo Moso