Yon dosye pedagojik sou kominikasyon oral ak ekri sou yon lodyans Charlot Lucien ki rele «Ti Oma»

Se Frenand Léger ak Jean-Ederson Jean-Pierre ki devlope leson sa a an kolaborasyon ak Charlot Lucien Konsiy : Ou pral reponn divès kesyon (konsènan fòm, kontni, gramè, vokabilè, sans, estetik e latriye) sou tèks ki an ba la a. Tanpri, pran san w pou w byen li tèks la pou w ka reponn tout kesyon yo avèk presizyon.  (Lodyans sa a se yon vèsyon adapte, yon … Continue reading Yon dosye pedagojik sou kominikasyon oral ak ekri sou yon lodyans Charlot Lucien ki rele «Ti Oma»