Yon dosye pedagojik kominikasyon oral ak ekri sou pawòl yon chante Mikaben ki rele Ayiti se

Se Pwofesè Frenand Léger ki prepare resous sa a Konsiy : Ou pral reponn diferan kalite kesyon (fòm, kontni, gramè, vokabilè, semantik, estetik e latriye) sou tèks ki an ba la a. Tanpri, pran san w pou w byen li tèks la avan w koute oswa gade videyo chante a  pou w ka reponn tout kesyon yo … Continue reading Yon dosye pedagojik kominikasyon oral ak ekri sou pawòl yon chante Mikaben ki rele Ayiti se