Kontribye

Note byen : Seksyon sa a rezève sèlman e sèlman pou moun ki vle soumèt yon resous pou evalyasyon pou Platfòm MIT-Ayiti. Apre evalyasyon, si kontni an satisfè kritè platfòm lan, n ap kontan pibliye l.

Ki donk, si w p ap soumèt okenn materyèl (plan leson, atik, tèks, dokiman, blòg, liv, odyo, videyo oswa nenpòt lòt materyèl ki ka sèvi pou aprantisaj aktif), tanpri pa ranpli fòmilè sa a.