Lòt resous

Nan kad misyon nou  « pou yon lekòl tèt an wo », ekip MIT-Ayiti a konpile yon lis lòt resous an kreyòl pou itilizatè nou yo. Tanpri, ekri nou sou mit-haiti@mit.edu si w panse gen yon resous pou n ta ajoute nan lis sa a.  Fòk se yon sit k ap pataje resous edikatif ki djanm — an kreyòl, gratis ti cheri, menm jan ak sa yo : 

Blòg

Sit edikatif an kreyòl :

Medya Sosyal

Medya sosyal edikatif an kreyòl :

Paj YouTube

Paj Youtube edikatif an kreyòl :