3ème AF : Programme à Compétences Minimales

Comment Icon 0 Favorite Icon 0

Direksyon Ansèyman Fondamantal nan Ministè Edikasyon Nasyonal ak Fòmasyon Pwofesyonèl (MENFP) kreye yon seri nouvo pwogram pedagojik pou aktivite lekòl pou ane 2019-2020 nan konjonkti peyi lòk.  Sa se pwogram pou konpetans minimòm ke ti moun yo ap bezwen aprann nan chak matyè nan 9 ane lekòl fondamantal.  Pwogram sa a bati dapre yon kalandriye ki detaye yon seri tematik ki dekoupe an mòso pou chak semenn pou chak matyè.  

Pwogram sa yo se yon mezi spesyal pou sikonstans peyi lòk ki te fè elèv yo pèdi pifò nan ane eskolè a. Nouvo pwogram sa yo pa dwe ranplase objektif jeneral pwogram ofisyèl MENFP yo ki ann aplikasyon depi mas 1989.

Telechaje 3ème AF programme minimale 2019-2020.pdf

Remak

Abone
Anonse
guest
0 Remak
Inline Feedbacks
View all comments