Remak

avatar
  Abone  
Anonse
Guillaume Dénius
Guillaume Dénius

Bonjou! Mwen apresye travay sa a, men pou chimi ns4 la prezantasyon fòm li tape a fè li mal pou li

Sorrah Edwards-Thro

Mèsi pou fidbak sa a ! Mwen pa kwe nou gen yon lòt kopi disponib, malerèzman.

Jean-Gardy Dumoulin
Jean-Gardy Dumoulin

Travay nap fe pa gen parey konsa nan peyi a. Komentè Guillaume nan enportan., paske dokiman pa eksploitab. Mwen konseye nou ale cheche èd kote jèn yo pou nou ka fè retape dokiman pwogram chimie an.