Remak

Abone
Anonse
guest
2 Remak
Inline Feedbacks
View all comments
Stevens Azima

Mèsi pou pwogram sa nou rann disponib la. Li ta bon vre wi pou nou kòmanse kreye plan leson pou kontni pwogram nan, an kreyòl, ki chita sou aprantisaj aktif. Li lè pou chantye a demare. 🙂

Michel DeGraff

Mwen dakò, wi, Grenadye ! N ap tann ou tankou tè sèk ap tann lapli. ✊???