Senk ti kanna yo

Comment Icon 0 Favorite Icon 0

Se Genise Vertus, yon edikatè ayisyen-ameriken, ki ekri liv sa a ki mande ti moun yo kontwole kantite divès objè pandan y ap li yon istwa. Istwa sa a ap ede ti moun yo devlope kapasite pou yo konte sa y ap wè nan paj liv la.

Telechaje Senk ti kanna yo.pdf

Genise Vertus se yon edikatè Ayisyen k ap viv nan vil Miyami, nan eta Florid oz Etazini. Genise renmen ekri liv pou ti moun. Li gen 2 diplòm lisans University of Miami : youn nan sikoloji epi yon lòt nan etid sou desandan afriken nan zòn Karayib la. Epi tou, Genise gen yon diplòm metriz (University of Georgia) nan syans devlòpman pou ti moun ak fanmi yo. Genise anseye nan klas 1e Ane Fondamantal nan Miyami.

Remak

Abone
Anonse
guest
0 Remak
Inline Feedbacks
View all comments