Afich Boston Basics

Comment Icon 0 Favorite Icon 0

Afich sa a akonpanye seri videyo Boston Basics la. Videyo sa yo esplike devlòpman sèvo ti moun nan twa premye ane lavi yo. An n sonje edikasyon ti moun se pa sou ban lekòl sèlman sa fèt. Se tou patou edikasyon sa a fèt, kòmanse lakay. N ap jwenn bon jan esplikasyon sou sa nan videyo Boston Basics sa yo. Gade tou lè 6 videyo nan seri sa a byen pou ti bebe yo ka rive jwenn bon jan sipò nan men nou depi yo tou piti. Depi ti bebe yo resevwa kalte sipò sa a nan kominote kote y ap grandi, l ap pi fasil pou yo reyisi sou ban lekòl e nan lavi.

Telechaje Afich baz devlopman ti moun.pdf

Remak

Abone
Anonse
guest
0 Remak
Inline Feedbacks
View all comments