Aktivite 6 kesyon

Comment Icon 0 Favorite Icon 0

Aktivite sa a se adaptasyon materyèl ki sòti nan manyèl An Kreyòl : 1e Ane Segondè. Se Jockey Berde Fedexy ki ekri liv sa a ki fèt parèt nan Edisyon JEBCA. Gen 2 lòt materyèl ki sòti nan menm liv la e ki sou Platfòm MIT-Ayiti : yon egzèsis kominikasyon oral ak yon esplikasyon sou pati yon ekspoze.

Aktivite ki an ba la a baze sou 6 kesyon : « Ki moun ? », « Ki sa ? », « Ki kote ? », « Ki lè ? », « Ki jan ? » epi « Pou ki sa ? ». Sa se 6 kesyon yon tèks jounalistik dwe reponn.

1. Aprann piramid la :

AN KREYOL - piramid 6 kesyon.pdf

2. Aplike piramid la nan yon tèks

AN KREYOL - 6 kesyon - pratike.pdf

3. Egzèsis ekri tèks pa w :

AN KREYOL - 6 kesyon - egzesis.pdf

Remak

Abone
Anonse
guest
0 Remak
Inline Feedbacks
View all comments