Pati Yon Ekspoze

Comment Icon 0 Favorite Icon 0

Esplikasyon sa a se adaptasyon materyèl ki sòti nan manyèl An Kreyòl : 1e Ane Segondè. Se Jockey Berde Fedexy ki ekri liv sa a ki fèt parèt nan Edisyon JEBCA. Gen 2 lòt materyèl ki sòti nan menm liv la e ki sou Platfòm MIT-Ayiti : yon egzèsis kominikasyon oral ak yon aktivite sou 6 kesyon jounalistik.

An Kreyòl Pati Yon Ekspoze.pdf

Remak

Abone
Anonse
guest
0 Remak
Inline Feedbacks
View all comments