Egzèsis : Sa je m ban m – Bò Katedral

Comment Icon 0 Favorite Icon 0

Se Saïka Céus ki ekri bèl tèks « Bò Katedral » sa a ansanm ak yon lòt tèks ki rele « Ton Zilrak ». Saïka se yon otè ki resevwa pri Henri Deschamps pou woman l ki rele « Tifi ». Egzèsis ki nan dokiman sa yo mande pou elèv yo li yon tèks literè ki byen kout ; epi yo gen pou yo reponn kèk kesyon sou tèks la, menm jan sa konn fèt nan egzamen ofisyèl sou lang kreyòl la. Se Pwof. Marie-Lune Chery ki prepare kesyon yo. Nou espere konpetans elèv yo pral devlope nan aktivite sa a ap rive pi lwen pase yon pratik egzaman sèlman.

Telechaje Ceus - Bò Katedral.pdf

Remak

Abone
Anonse
guest
0 Remak
Inline Feedbacks
View all comments