Estrateji ki pèmèt aprantisaj la santre sou elèv

Comment Icon 0 Favorite Icon 0

P4H Global se yon òganizasyon k ap fè atelye fòmasyon pou edikatè. Youn nan patisipan nan atelye sa yo te pataje yon remak enpòtan : Menm jan yon doktè ki manke konpetans ka touye pasyan l, yon edikatè ki manke konpetans ka touye yon jenerasyon. P4H Global ap travay tou patou ann Ayiti pou ede anseyan adopte pratik ki byen angaje elèv yo nan pwòp aprantisaj pa yo. Dokiman sa a ka ede nenpòt pwofesè pratike aprantisaj aktif nan sal klas pa l.

Telechaje Estrateji P4H.pdf

Remak

Abone
Anonse
guest
0 Remak
Inline Feedbacks
View all comments