Ki jan pou n bati plan leson ki djanm

Comment Icon 2 Favorite Icon 0

N ap pataje kèk paj nan yon dokiman Pwòf Glenda S. Stump sou « Pedagoji ak Evalyasyon » nan Gid Fizik Inisyativ MIT-Ayiti (Edisyon JEBCA, 2019). Dokiman sa a esplike ki jan pou n bati plan leson ki entegre bon jan metòd pou aprantisaj aktif kote ti moun yo ka patisipe djanm nan fabrikasyon konesans.

Men ki kote w ka achte liv kote tèks sa a pibliye.

Telechaje Ki jan pou n bati plan leson ki djanm (PDF)

Remak

Abone
Anonse
guest
2 Remak
Inline Feedbacks
View all comments
CUPIDON Marcatu

M se pwofesè fransè ak kreyòl. M kontan tonbe sou yon zouti k ap pèmèt mwen prepare kou m yo pi byen. Se yon travay ki enteresan paske l ap ede pwofesè atenn objektif yo pi byen.

Michel DeGraff

Tanpri, pataje fidbak ou sizanka gen detay nou ka amelyore nan gid la. Mèsi anpil