Postè pou ankouraje lekti ak ekriti

Comment Icon 0 Favorite Icon 0

Se Genise Vertus, yon edikatè ayisyen ki grandi oz Etazini, ki prepare postè ak fich sa yo. Nan materyèl sa yo, Genise ap ankouraje ti moun yo devlope abitid li ak ekri chak jou. Depi ti moun yo entegre pratik sa yo nan lavi yo tou lè jou, y ap avanse byen lwen nan aprantisaj lekti ak ekriti epi tou y ap kòmanse pran plezi nan aktivite sa yo.

Telechaje Postè pou ankouraje lekti ak ekriti.pdf

Genise Vertus se yon edikatè Ayisyen k ap viv nan vil Miyami, nan eta Florid oz Etazini. Genise renmen ekri liv pou ti moun. Li gen 2 diplòm lisans University of Miami : youn nan sikoloji epi yon lòt nan etid sou desandan afriken nan zòn Karayib la. Epi tou, Genise gen yon diplòm metriz (University of Georgia) nan syans devlòpman pou ti moun ak fanmi yo. Genise anseye nan klas 1e Ane Fondamantal nan Miyami.

Remak

Abone
Anonse
guest
0 Remak
Inline Feedbacks
View all comments