Twa fason pou li yon liv

Comment Icon 0 Favorite Icon 0

Se Genise Vertus, yon edikatè ayisyen ki grandi oz Etazini, ki prepare postè ak fich sa yo. Nan materyèl sa yo, Genise ap envite nou sèvi ak plizyè estrateji pou n ede ti moun yo angaje tèt yo nan aprantisaj lekti. Pa egzanp, menm ti moun ki pa ko konn idantifye lèt ak mo ka gade imaj sa yo oswa yo ka sèvi ak pwòp mo pa yo pou yo rakonte istwa ki nan tèks la.

Telechaje Postè nòt kat 3 fason pou li yon liv.pdf

Remak

Abone
Anonse
guest
0 Remak
Inline Feedbacks
View all comments