Liv Lang Manman : An ba yon bèl pye mapou

Comment Icon 0 Favorite Icon 0

Liv Lang Manman (LLM) se yon pwojè pou aprantisaj lekti ak ekriti kote ti moun ekri liv pou ti moun parèy yo e pou gran moun tou. (Tanpri, klike la pou n jwenn lòt liv nan pwojè LLM.)

Liv sa a se youn pami plizyè liv LLM nou rele « kont » paske objektif liv sa yo se plis kominike fwi imajinasyon ti moun yo sou yon evènman, yon emosyon oubyen yon prensip moral. Kont sa yo montre ki jan elèv yo ka li epi ekri liv pou plezi tou — pa sèlman pou yo pataje enfòmasyon. Epi tou, liv sa yo ka tabli koneksyon ant lektè ak ekriven. E elèv pa w yo, ki kont ou panse yo ta renmen pataje konsènan esperyans pa yo oswa istwa y ap imajine ?

An ba yon bèl pye mapou.pdf

Remak

Abone
Anonse
guest
0 Remak
Inline Feedbacks
View all comments