Liv Lang Manman : Chat

Comment Icon 0 Favorite Icon 0

Liv Lang Manman (LLM) se yon pwojè pou aprantisaj lekti ak ekriti kote ti moun ekri liv pou ti moun parèy yo e pou gran moun tou. (Tanpri, klike la pou n jwenn lòt liv nan pwojè LLM.)

Sa se yon egzanp liv LLM sou syans esperimantal.  Ekri yon liv sou syans esperimantal, sa mande pou ti moun yo reflechi sou sa yo konn wè nan lanati — ki vle di sa mande pou yo reflechi sou konsèp ak sistèm ki konplike.

Nan kategori biyoloji a, ti moun yo ekri sou bèt ak plant yo wè nan lavi yo tou lè jou.

Telechaje Chat.pdf

Remak

Abone
Anonse
guest
0 Remak
Inline Feedbacks
View all comments