Fonksyon kontini ak fonksyon diskontini

Comment Icon 0 Favorite Icon 1

Pwof. Jean Genis Dorvilien se anseyan matematik nan Lise Site Solèy e nan Collège Catts Pressoir. Li se yon manm Konbit MIT-Ayiti tou. Li ekri aktivite sa a pou l mande elèv yo esplore, analize epi jistifye repons pa yo anvan yo antre nan etap jeneralizasyon e memorizasyon. Pwòf Dorvilien mande pou elèv yo fabrike pwòp konesans pa yo sou ki sa yon fonksyon kontini ye avan Pwòf la bay definisyon an. Epi Pwòf la suiv menm demach sa a pou fonksyon diskontini. Pwòf Dorvilien envite elèv yo analize divès egzanp fonksyon anvan li pataje prensip abstrè ki pou idantifye fonksyon sa yo. Leson sa a reprezante yon bèl egzanp aprantisaj aktif .

Telechaje Dorvilien - Fonksyon kontini.pdf

Remak

Abone
Anonse
guest
0 Remak
Inline Feedbacks
View all comments