Gwoup Sangen

Comment Icon 0 Favorite Icon 0

Aktivite sa a sou gwoup sangen pral ede aprenan yo konprann metòd pou detèmine ki tip san ki egziste nan chak moun. Tès gwoup sangen fèt pou medsen yo kapab bay moun swen san danje sitou lè y ap bay moun san. Tip san yo klase selon prezans oubyen absans antijèn ak antikò  ou genyen nan san w.

Remak

Abone
Anonse
guest
0 Remak
Inline Feedbacks
View all comments