13 vitamin ki esansyèl

Comment Icon 0 Favorite Icon 0

Leson sa a ap ede elèv yo konprann ki sa vitamin ye e ki sa yo pote pou sante nou. L ap ede elèv yo konprann sa ki fè fwi ak salad enpòtan pou kò nou. Epi tou y ap ka konprann sa ki ka rive kò a si li pa jwenn ase vitamin.

Se Grenadyèz Laissa Moïse ki prepare leson sa a. Premye materyèl la se sou wòl ak enpòtans vitamin yo. Epi dezyèm materyèl la se yon plan leson pou pwofesè yo ka fè aktivite aprantisaj aktif pou klas la.

13 vitamin ki esansyèl

Plan leson : 13 vitamin ki esansyèl

Remak

Abone
Anonse
guest
0 Remak
Inline Feedbacks
View all comments