Mwen te plante

Comment Icon 0 Favorite Icon 0

Se Genise Vertus, yon edikatè ayisyen ki grandi oz Etazini, ki ekri liv sa a pou l ede ti moun yo aprann divès etap nan lavi yon joumou — soti nan grenn joumou rive nan soup joumou.

Pwofesè yo ka sèvi ak liv sa a ansanm ak liv Mwen wè joumou epi Mwen wè grenn joumou pou yo brase lide ak elèv yo sou ki jan chak ti grenn joumou ka vin bay yon joumou ; epi tou, yo ka brase lide sou enpòtans joumou ann Ayiti. Sa ta bèl anpil si pwofesè yo ka pote kèk joumou nan sal klas la pou ti moun yo ka manyen joumou sa yo.

Telechaje Genise Vertus - Mwen te plante.pdf

Remak

Abone
Anonse
guest
0 Remak
Inline Feedbacks
View all comments