Mwen wè joumou

Comment Icon 0 Favorite Icon 0

Se Genise Vertus, yon edikatè ayisyen ki grandi oz Etazini, ki  ekri liv sa a pou l ede ti moun yo aprann konte epi ekri chif pandan y ap kontwole konbyen joumou yo ka wè nan chak paj liv la. Pwofesè yo ka sèvi ak liv sa a ansanm ak liv Mwen wè grenn joumou epi Mwen te plante pou yo brase lide ak ti moun yo sou chif epi sou enpòtans joumou ann Ayiti.

Telechaje Genise Vertus - Mwen we joumou.pdf

Genise Vertus se yon edikatè Ayisyen k ap viv nan vil Miyami, nan eta Florid oz Etazini. Genise renmen ekri liv pou ti moun. Li gen 2 diplòm lisans University of Miami : youn nan sikoloji epi yon lòt nan etid sou desandan afriken nan zòn Karayib la. Epi tou, Genise gen yon diplòm metriz (University of Georgia) nan syans devlòpman pou ti moun ak fanmi yo. Genise anseye nan klas 1e Ane Fondamantal nan Miyami.

Remak

Abone
Anonse
guest
0 Remak
Inline Feedbacks
View all comments