Kourikouloum Akselere — Lekòl Fondamantal — Syans eksperimantal Nivo I — Kò moun

Comment Icon 0 Favorite Icon 0

UNESCO ak Ministè Edikasyon Nasyonal ak Fòmasyon Pwofesyonèl (MENFP) kreye yon koleksyon resous pou elèv nan lekòl aswè ak nan sant edikasyon familyal.  Epi UNESCO ak MENFP pataje materyèl sa yo ak MIT-Ayiti pou n ka difize yo alawonn Badè an lib aksè avèk lisans atribisyon ki pa komèsyal. Sa pral ede nan bati lekòl tèt an wo — pou peyi nou ka tèt an wo. Bèl konbit, wi.  Men anpil, chay pa lou !

Pou fasilite telechajman materyèl yo, nou pibliye dokiman an ann antye :

Kourikouloum Akselere Pou Nivo Fondamantal I ak II – Syans eksperimantal

Epi nou pibliye separeman chak nan senk seksyon ki antre nan liv la :

  1. Tèm : Kò moun (an ba la a)
  2. Tèm : Bèt ki nan anviwònman nou
  3. Tèm : Plant ki nan anviwònman nou
  4. Tèm : Eleman natirèl
  5. Tèm : Entèraksyon konpozant anviwònman nou

Remak

Abone
Anonse
guest
0 Remak
Inline Feedbacks
View all comments