Jesyon dechè solid

Comment Icon 1 Favorite Icon 0

Prezantasyon sa a montre jan sa enpòtan pou n byen jere fatra ki nan anviwònman nou. Sa se yon tematik ki fondamantal pou lavni peyi nou sitou lè n konsidere mera pandemi kowona n ap viv jounen jodi a. Dokiman sa a esplike ki jan plizyè eleman nan anviwònman nou makonnen youn ak lòt. Esplikasyon sa yo ka ede n konprann jan fatra ka aji sou sante nou tout, tou patou nan peyi a, nan tout klas sosyal.

« PADL » se « Pwogram pou Kore Devlopman Lokal » ki nan asosyasyon « ADEMA » (« Ansanm pou yon Demen Miyò ann Ayiti »). PADL ap travay ann Ayiti depi 2006 nan tout zòn Ba Nòdwès sou 2 dosye fondal natal : edikasyon sou sitwayènte epi wòl kolektivite lokal yo sou teritwa a. Dokiman sa a te reyalize nan kad aktivite edikasyon sou sitwayènte nan lekòl yo. Ekip ki te travay sou dokiman an gen ladan l : Vladimir Blaise, Virginie Destuynder ak Kenel Julmisse.

Telechaje Destuynder - Jesyon dechè solid.pdf

Remak

Abone
Anonse
guest
1 Remak
Inline Feedbacks
View all comments
Jean Makens Germain

Se yon bon bagay mwen gentan aprann anpil bel bagay