Boubou Mag : Anviwònman

Comment Icon 0 Favorite Icon 0

Boubou Mag se yon magazin pou ti moun. Se Lourdes Anna Chancy, Ralph Penel Pierre, Kébert Bastien, Jean Hugues Joseph ak ekip yo ki pwodui travay sa a (bèl tèks ak bèl desen) nan objektif pou elèv lekòl ka vin bon jan sitwayen ak sitwayèn, Ayisyen ki gen kolòn vètikal e ki ka ede peyi yo devlope kòm sa dwa. Nan liv sa a, gen leson sou jan pou n konpòte nou pa rapò ak peyi nou, anviwònman nou, Ayisyen parèy nou, pwòp tèt nou, e latriye. Apwòch la baze sou obsèvasyon, aprantisaj, aplikasyon ak dekouvèt.

Solisyon pou egzèsis mo kwaze

Remak

Abone
Anonse
guest
0 Remak
Inline Feedbacks
View all comments