Liv Lang Manman : Ki jan yo fè ji sitwon

Comment Icon 0 Favorite Icon 0

Liv Lang Manman (LLM) se yon pwojè pou aprantisaj lekti ak ekriti kote ti moun ekri liv pou ti moun parèy yo e pou gran moun tou. (Tanpri, klike la pou n jwenn lòt liv nan pwojè LLM.)

Liv sa a se yon egzanp liv LLM sou syans esperimantal. Ekri yon liv sou syans esperimantal, sa mande pou ti moun yo reflechi sou sa yo konn wè nan lanati — ki vle di sa mande pou yo reflechi sou konsèp ak sistèm ki konplike.

Nan kategori rechèch syantifik la, nou vle pataje rapò ti moun yo ekri sou esperyans yo konn fè ak esperyans yo ta renmen fè.

Telechaje Ki jan yo fè ji sitwon.pdf

Remak

Abone
Anonse
guest
0 Remak
Inline Feedbacks
View all comments