Ana ak Tiga : Kwè nan tèt ou

Comment Icon 0 Favorite Icon 0

Liv sa a se nan seri Ana ak Tiga sou aprantisaj sosyal ak emosyonèl ki kreye bon jan ankadreman pou ti moun ann Ayiti. Nan liv sa a, Klara (yon ti zanmi Ana ak Tiga) ap aprann ki jan pou li evalye pwòp tèt li san li pa depann de sa lòt moun ka panse de li. Kalite aprantisaj sa a ka ede ti moun yo pran konfyans nan tèt yo epi konbat ide negatif ki ka vin yon pikan kwenna nan relasyon yo ak lòt moun. Konfyans nan tèt nou gen yon enpòtans total kapital nan batisman yon pèsonalite ki djanm.

Platfòm MIT-Ayiti ap remèsye Global Center for the Development of the Whole Child nan University of Notre Dame k ap pwodui liv tankou Ana ak Tiga pou ti moun yo rive grandi tèt an wo.

Gade PDF la sou tout lajè ekran an.

Remak

Abone
Anonse
guest
0 Remak
Inline Feedbacks
View all comments