Bèl drapo

Comment Icon 0 Favorite Icon 0

Liv sa a se bon materyèl pou n pataje nan sal klas pou Fèt Drapo oubyen nenpòt jou nou vle selebre istwa peyi d Ayiti. Li gen 2 aktivite patisipatif ladan : chante « Bèl drapo » ansanm ak fèy pou ti moun yo kolorye. Se Genise Vertus, yon edikatè ayisyen ki grandi oz Etazini, ki  kreye l. N ap remake, pami imaj drapo yo, gen youn ki montre yon drapo kote 2 moso twal yo (ble e wouj) kanpe vètikal. Enben, sa se aranjman nan premye drapo Dessalines te kreye an 1803 a. Drapo nou rekonnèt jounen jodi a gen 2 moso twal (ble e wouj) ki kouche nan pozisyon orizontal, ble an wo epi wouj an ba ; epi nan mitan gen yon ti moso twal blan ki kare — nan kare twal blan sa a gen yon pye palmis ak bonèt wouj sou tèt li, epi gen zam ansanm ak enstriman mizik devan pye palmis la.

Telechaje Genise - Drapo.pdf

Tande otè liv la, Genise Vertus, k ap chante « Bèl Drapo »

Telechaje chante sa a.m4a

Telechaje videyo Èzili, Nuriel, Elena ak Michel k ap chante « Bèl Drapo »

Remak

Abone
Anonse
guest
0 Remak
Inline Feedbacks
View all comments