Tonton Bouki

Comment Icon 0 Favorite Icon 0

Se Genise Vertus, yon edikatè ayisyen ki grandi oz Etazini, ki kreye liv sa a pou ti moun yo. Epi Genise tou anrejistre ti chante « Tonton Bouki » ki mache ak tèks la. Pandan n ap chante chante a ak ti moun nan klas nou, nou ka li pawòl yo an menm tan. Sa pral ede ti moun yo konekte pawòl chante a ak tèks ki nan liv la. N ap wè gen yon ti boul nwa an ba chak mo ; sa se pou ede ti moun yo idantifye epi separe mo yo nan tèks la.

Telechaje Genise - Tonton Bouki.pdf

Tande chante a

Telechaje chante a

Remak

Abone
Anonse
guest
0 Remak
Inline Feedbacks
View all comments