Tonton Bouki

Comment Icon 0 Favorite Icon 0

Se Genise Vertus, yon edikatè ayisyen ki grandi oz Etazini, ki kreye liv sa a pou ti moun yo. Epi Genise tou anrejistre ti chante « Tonton Bouki » ki mache ak tèks la. Pandan n ap chante chante a ak ti moun nan klas nou, nou ka li pawòl yo an menm tan. Sa pral ede ti moun yo konekte pawòl chante a ak tèks ki nan liv la. N ap wè gen yon ti boul nwa an ba chak mo ; sa se pou ede ti moun yo idantifye epi separe mo yo nan tèks la.

Telechaje Genise - Tonton Bouki.pdf

Tande chante a

Telechaje chante a

Genise Vertus se yon edikatè Ayisyen k ap viv nan vil Miyami, nan eta Florid oz Etazini. Genise renmen ekri liv pou ti moun. Li gen 2 diplòm lisans University of Miami : youn nan sikoloji epi yon lòt nan etid sou desandan afriken nan zòn Karayib la. Epi tou, Genise gen yon diplòm metriz (University of Georgia) nan syans devlòpman pou ti moun ak fanmi yo. Genise anseye nan klas 1e Ane Fondamantal nan Miyami.

Remak

Abone
Anonse
guest
0 Remak
Inline Feedbacks
View all comments