Chif yo : 0 – 100

Comment Icon 0 Favorite Icon 0

Se Genise Vertus, yon edikatè ayisyen ki grandi oz Etazini, ki kreye liv sa a ki prezante chif yo, soti 0 rive 100, nan de (2) fòma : chif (1, 2, 3, … , 100) ak lèt (en, de, twa, … , san). Kon sa, ti moun yo ka aprann ekri chif yo nan òtograf kreyòl la. Sa pral ede yo konprann chapant sistèm nimerasyon desimal la (inite, dizèn, santèn, e latriye). Yo ka aplike konesans sa a nan aprantisaj matematik tou.

Telechaje Genise Vertus - Nimewo yo.pdf

Genise Vertus se yon edikatè Ayisyen k ap viv nan vil Miyami, nan eta Florid oz Etazini. Genise renmen ekri liv pou ti moun. Li gen 2 diplòm lisans University of Miami : youn nan sikoloji epi yon lòt nan etid sou desandan afriken nan zòn Karayib la. Epi tou, Genise gen yon diplòm metriz (University of Georgia) nan syans devlòpman pou ti moun ak fanmi yo. Genise anseye nan klas 1e Ane Fondamantal nan Miyami.

Remak

Abone
Anonse
guest
0 Remak
Inline Feedbacks
View all comments