La Petite Pétra – Emosyon

Comment Icon 0 Favorite Icon 0

La Petite Pétra se yon seri liv bileng an kreyòl ak franse pou ti moun. Liv sa a se sou fason paran ka ede pitit yo jere emosyon k ap bay traka nan moman difisil n ap viv jounen jodi a. Nan semèn k ap vini yo, n ap kontinye pibliye pi plis liv nan seri La Petite Pétra a sou Platfòm MIT-Ayiti a. Mèsi Krystel !

Gade PDF la sou tout lajè ekran an.

Krystel Armand Kanzki fèt ann Ayiti e se la li grandi. Li se manman 2 pitit. Li se yon kontab e yon antreprenè. Se depi an 2018 Krystel ap pibliye liv bileng pou ti moun. Se pitit li yo ki te enspire l ekri seri liv bileng La Petite Pétra pou tout ti Ayisyen ak ti kat kat nan lòt nasyon ka pwofite. Mèsi Krystel pou kreyativite w, jenewozite w e pou pataj bèl liv sa yo pou tout ti moun ki ta renmen aprann fè lekti (ak matematik tou !) an kreyòl e an franse.

Remak

Abone
Anonse
guest
0 Remak
Inline Feedbacks
View all comments