Month: septanm 2021

Konferans Michel DeGraff konsènan Platfòm MIT-Ayiti

Nan dat 12 jiyè 2021, Pwofesè Michel DeGraff, ki se youn nan lidè MIT-Ayiti, te prezante yon konferans sou enpòtans kreyòl pou edikasyon ann Ayiti — « Pou yon lekòl tèt an wo ». Se Kimberly Green Latin American and Caribbean Center, nan Florida International University (FIU), ki te òganize konferans lan nan kad Haitian Summer Institute ki se yon seri aktivite sou lang kreyòl e sou Ayiti ke FIU ofri chak ane.