Month: me 2023

Pwòf Jeffrey H. Toney mete Inisyativ MIT-Ayiti nan testaman l

Foto: Pwòf Jeffrey H. Toney Misyon Inisyativ MIT-Ayiti se tankou yon konba Vètyè. Se tou lè jou n ap fè fas kare ak divès difikilte. Men, jefò Grenadye ak Grenadyèz k ap travay pou pouse Inisyativ la pi devan kontinye ap jwenn rekonpans ak ankourajman. Nan mwa janvye 2023, Pwofesè Michel DeGraff te resevwa pi gwo onè akademik […]