An nou sèvi ak lang kreyòl la pou bon jan edikasyon ak rechèch ann Ayiti.

Lengwis Michel DeGraff se manm fondatè Akademi Kreyòl Ayisyen e se youn nan lidè Inisyativ MIT-Ayiti. Nan atik sa a, li analize relasyon ki egziste ant fòs pouvwa ak pwodiksyon konesans tou patou sou latè. Epi li gade ki jan nou ka kraze baryè ki pwoteje enterè yon ti klas lelit e ki anpeche mas pèp la devlope. Objektif nou se kreye yon sistèm edikasyon ki va fasilite ansèyman pou tout moun tout bon vre.

Telechaje DeGraff - Kreyol ak teknoloji nan edikasyon ann Ayiti.pdf

Remak

avatar
  Abone  
Anonse